Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Ako si správne vybrať

Každý izolačný materiál má svoje špecifiká, na základe ktorých je najvhodnejším na použitie pre jednotlivé stavebné konštrukcie. Napríklad iné izolačné materiály sú vhodné pre šikmú strechu rodinného domu a iné pre jeho fasádu.
 

Kroky výberu správnej izolácie

Pre výber správneho produktu je dôležité vedieť:

a) miesto aplikácie izolácie,
b) aký hlavný problém sa má použitím izolácie vyriešiť:


Zníženie celkových nákladov domácnosti na vykurovanie

Tu je veľmi dôležité, aby ste vybrali izoláciu s vhodnými parametrami, ako je súčiniteľ tepelnej vodivosti, paropriepustnosť a nehorľavosť.

Slovenské domácnosti vynakladajú v priemere až 60 % z celkových nákladov na bývanie práve na vykurovanie. Zvyšok pohltí ohrievanie teplej úžitkovej vody a ostatná spotreba. Dôvodom sú predovšetkým tepelné straty vznikajúce únikom cez steny, okná, dvere, strechu. Najväčší podiel z celkových strát predstavujú úniky tepla obvodovými stenami. Pri rodinných domoch je to 25 - 35 % a pri bytových domoch dokonca 30 – 40 %.

Odstránenie vlhnutia stien

Jedným z dôvodov vlhnutia stien je nízka povrchová teplota v interiéri a ňou spôsobená kondenzácia (rosenie). Toto sa deje hlavne v miestach tepelných mostov, akými sú nadokenné preklady, rohy – styky obvodových stien so stropnou doskou alebo podlahou, resp. aj miesta s nedostatočným prúdením vzduchu - napr. nábytok príliš blízko pri stene, kde vzniká kondenzácia (rosenie) a následne plesne. Príčinou týchto problémov zvyčajne býva nedostatočná izolácia obvodových stien. Dostatočnou hrúbkou izolácie s vysokou priepustnosťou vodných pár sa zvýši povrchová teplota v interiéri, čím sa zamedzí tvorbe kondenzácie a následne plesní.
V prípade vlhkých stien správne zvolená konštrukcia a izolačný materiál zabezpečia odvetranie vlhkosti.

Zateplenie s použitím FKD S by malo byť aplikované 30 cm nad terénom. Stena v kontakte s terénom (soklová časť) by mala byť zateplená extrudovaným polystyrénom (XPS).

Eliminácia hluku prichádzajúceho z okolia

Dom sa nachádza v blízkosti veľkého zdroja hluku (napr. diaľnica alebo vlaková trať). Minerálna vlna so svojou vysokou pohltivosťou zvuku obstojí najlepšie aj v úlohe zvukového izolantu.

Zníženie rizika vzniku požiaru

Vyberte si materiál s triedou reakcie na oheň A1, nehorľavý materiál.
 

c) Celkový efekt zateplenia ovplyvňuje:

1. správna voľba materiálu,
2. správne zvolená hrúbka izolačného materiálu,

3. kvalita izolačného materiálu.

Pre kvalitu zateplenia nie je dôležitá len hrúbka, ale aj schopnosť izolačnej vrstvy izolovať, ktorá sa vyjadruje koeficientom tepelnej vodivosti (lambda). Čím je táto hodnota nižšia, tým účinnejšie daný materiál izoluje a horšie vedie teplo. Pre kvalitné zateplenie fasády je vhodné vyberať tepelné izolácie s koeficientom 0,035 W/m.K a menej.

Hrúbka izolačného materiálu je závislá od druhu obvodovej steny, čiže typu muriva (napr. pórobetón, plná pálená tehla, atď.) a od hrúbky obvodovej steny.

Na základe týchto vlastností a požiadaviek investora na energetickú náročnosť stavby sa navrhne požadovaná hrúbku izolantu.

 

Trieda energetickej náročnosti budovy

Trieda energetickej náročnosti budovy Slovné vyjadrenie energetickej náročnosti budovy Spotreba energie na vykurovanie
Rodinné domy (kWh/(m2 . rok)) Bytové domy (kWh/(m2 . rok))
A Mimoriadne úsporná <= 42 <= 27
B Úsporná 43 - 86 28 - 53
C Vyhovujúca 87 - 129 54 - 80
D Nevyhovujúca 130 - 172 81 - 106
E Nehospodárna 173 - 215 107 - 133
F Veľmi nehospodárna 216 - 258 134 - 159
G Mimoriadne nehospodárna > 258 > 159

 

Tepelná izolácia Knauf Insulation aplikovaná na železobetón

Tepelná izolácia Knauf Insulation aplikovaná na železobetón (hr. 250 mm)
FKD S FKD S FKD S FKD S
FKD S FKD S FKD S FKD S
bez zateplenia NOBASIL FKD S
hr. = 120 mm
NOBASIL FKD S
hr. = 160 mm
NOBASIL FKD S
hr. = 180 mm
U = 3,80 W/(m2 . K) U = 0,22 W/(m2 . K) U = 0,18 W/(m2 . K) U = 0,15 W/(m2 . K)
Veľmi nehospodárna Vyhovujúca Úsporná Mimoriadne úsporná

 


Vyberte si správne izoláciu

Výber izolácie

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline