Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zatepľovanie so štátnou dotáciou pre rodinné domy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlási piatu výzvu na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov. Predpokladaný začiatok výzvy je od 1.5.2019. Žiadosti bude možné podávať po vyhlásení a aktualizácii na webovej stránke projektu www.zatepluj.sk, na ktorom je k dispozícii aj elektronický formulár.

Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 8 800 eur.

Ako vám vieme pomôcť?

1. Ak máte záujem o zvýhodnenú cenovú ponuku, kontaktuje našich obchodných zástupcov v regiónoch.

2. Ak riešite projekt zateplenia rodinného domu pre potreby získania štátnej dotácie, máme pre vás niekoľko odborníkov, ktorí sa zúčastnili našich seminárov a sú pripravení vám pomôcť.

Pozrite si zoznam spolupracujúcich projektantov >>

Dotacia na zateplenie rodinných domov

Podmienky získania dotácie

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

Na aké stavby možno získať dotáciu?

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

  • bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením,
  • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 (jednopodlažná budova), resp. 300 m2 (viacpodlažná budova),
  • sa nachádza na území SR, je výlučne využívaný na bývanie,
  • a ktorému nebola poskytnutá štátna podpora (ŠFRB alebo iná).
  • príspevok sa vzťahuje na práce začaté po 31. decembri 2014.

Zateplením sa rozumie komplexné zateplenie rodinného domu tak, aby bola dosiahnutá zvýšená celková energetická hospodárnosť domu:

  • zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
  • výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Príspevok je možné získať aj na zateplenie časti domu

Záujemca môže žiadať o príspevok aj v prípade, ak zatepľuje napríklad iba strechu a vymieňa časť okien. Podmienkou je, aby aj ostatné časti domu spĺňali tzv. maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Tieto hodnoty vo väčšine prípadov spĺňajú okná či zateplenie realizované v ostatných 10 - 15 rokoch. Ich splnenie overí a preukáže projektant v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte.

Oplatí sa pre príspevok vo výške 40% absolvovať celý proces žiadosti a preukazovania výdavkov?

Príspevok umožňuje zrealizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, než je bežné pri svojpomocnom zateplení, a to za rovnakých alebo dokonca nižších výdavkov vlastníka rodinného domu. Ako ilustračný príklad uvádzame - pri rodinnom dome so zatepľovanou plochou fasády 132 m2 budú výdavky vlastníka so štátnym príspevkom 5 280 € a bez dotácie i „bez papierov“ 6 340 €. V tomto prípade ušetrí 1 060 eur.

Zateplenie obvodových stien*
Zatepľovaná plocham2132152179270
Výdavky vlastníka pri využití príspevkuEUR5 2806 0807 16010 800
Výdavky vlastníka bez využitia príspevku**EUR6 3367 2968 59212 960
Úspora pri využití príspevkuEUR1 0561 2161 4322 160
* príspevok možno čerpať za predpokladu, že ostatné stavebné a otvorové konštrukcie spĺňajú aspoň maximálne hodnoty prechodu tepla
** predpokladá sa cena "bez papierov" (zľava" 20%) - bez možnosti reklamácie a pod.
Zateplenie strechy*
Zatepľovaná plocham27010364126
Výdavky vlastníka pri využití príspevkuEUR1 6804 6352 8805 670
Výdavky vlastníka bez využitia príspevku**EUR2 2405 7683 5847 056
Úspora pri využití príspevkuEUR5601 1337041 386
* príspevok možno čerpať za predpokladu, že ostatné stavebné a otvorové konštrukcie spĺňajú aspoň maximálne hodnoty
prechodu tepla, pri RD1 sa zatepľuje šikmá strecha, v ostatných variantoch plochá strecha
** predpokladá sa cena "bez papierov" (zľava" 20%) - bez možnosti reklamácie a pod.

Požiadavky na správne zateplenie obvodovej steny ETICS :

Aby boli splnené požiadavky na zateplenie vonkajších obvodových stien, je podľa zverejnených informácií na www.zatepluj.sk nutné splniť niekoľko podmienok:

  • spracovaná projektová dokumentácia s vyhovujúcou hrúbkou izolantu,
  • na zateplenie vonkajších obvodových stien musí byť použitý certifikovaný systém ETICS,
  • realizáciu zabezpečí zhotoviteľ s platnou licenciou, ktoré vydáva TASUS. Zoznam realizačných firiem s platnou licenciou na zhotovovanie zateplenia ETICS nájdete na (licencované spoločnosti).

Ako môžete o dotáciu (štátny príspevok) požiadať?

1 Najskôr po zverejnení výzvy Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2 Podanie žiadosti po zateplení alebo pred zateplením - rezervácia prostriedkov - 12 mesiacov na realizáciu a predloženie dokladov

V akej výške je dotácia (príspevok) poskytovaná?

Až do 7 000 EUR V závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností domu.
Až do 1 000 EUR Podľa potreby tepla na vykurovanie (podľa toho, koľko tepla sa ušetrí).
Až do 800 EUR Na projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia a energetický certifikát.
Oprávnené náklady: zhotovenie zateplenia, vyregulovanie vykurovacieho systému, súvisiace stavebné úpravy (obnova vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí, ako sú lodžia a balkón). Náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie informácie o dotácii

Všetky detailné informácie týkajúce sa štátneho príspevku na zateplenie RD na www.zatepluj.sk

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline