Momentálne pracujeme na úpravách kalkulačky a do 31.8.2019 nie je možné získať cenovú ponuku na SMARTwall balík.
V prípade vášho záujmu o naše izolácie, kontaktujte, prosím emailom alebo telefonicky zástupcu Knauf Insulation priamo z vášho regiónu.

mapa krajů - zástupci ecose
kraj

Stanislav Polc

T: +421 905 908 041
M: stanislav.polc@knaufinsulation.com

kraj

Dušan Kasan

T: +421 905 532 257
M: dusan.kasan@knaufinsulation.com

kraj

Jan Vojtek

T: +421 908 900 126
M: jan.vojtek@knaufinsulation.com

kraj

Marián Klieštik

T: +421 905 415 450
M: marian.kliestik@knaufinsulation.com

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline