Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Kotvenie rozperných kotiev

Kotvenie sa vykonáva po kontrole rovnosti ETICS.

Kotvenie systému sa vykonáva 1 -3 dni po osadení izolácie a pred prevedením stužiacej (armovacej) vrstvy.


Kotvenie systému sa vykonáva pomocou rozperných kotiev s kovovým tŕňom.

Kotvenie, druh rozperných kotiev, ich počet, poloha voči výstuži a rozmiestnenie v ploche ETICS, určuje projektová dokumentácia.

Nesmie sa prekročiť maximálna doba vystavenia UV žiareniu rozperných kotiev, t.j. doba, počas ktorej nebudú kotvy kryté ďalšími vrstvami systému. Možnú dobu vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu stanovuje ich výrobca.

Zásady kotvenia rozperných kotiev

Dĺžka rozpernej kotvy sa všeobecne stanovuje jednoduchým výpočtom – hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + zostávajúca omietka + lepiaci tmel s izoláciou = dĺžka rozpernej kotvy.

Vrt pre osadenie rozperných kotiev

Vrt pre osadenie rozperných kotiev sa vykonáva kolmo na podklad. Pri ETICS s minerálnou izoláciou sa s vŕtaním začne až po prepichnutí dosky vrtákom.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka vŕtania otvorov - kolmo na stenu

Priemer vrtáku sa stanovuje podľa druhu použitej rozpernej kotvy definovanej v projektovej dokumentácii.

ILUSTRAČNÁ FOTKA – Ukážka prípravku na montáž zapustených rozperných kotiev

Do vysoko poréznych hmôt a hmôt s dutinami sa otvory vŕtajú bez príklepu. Hĺbka vrtu sa prevedie o 10 mm hlbšie ako je predpísaná kotviaca dĺžka rozpernej kotvy.
 

Osadenie rozpernej kotvy

  • Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od rohu sa odporúča 10 cm.
  • Tanier osadenej rozpernej kotvy nesmie narúšať rovnosť základnej vrstvy.
  • Pri osádzaní rozperných kotiev sa odporúča použiť gumené kladivo – nesmie dôjsť k poškodeniu tŕňa.
  • Zle osadená, poškodená alebo zdeformovaná rozperná kotva sa odstráni a nahradí sa novou.
  • V prípade, ak nie je možné poškodenú alebo zdeformovanú rozperná kotvu odstrániť, upraví sa tak, aby nenarúšala celistvosť a rovnosť povrchu ETICS.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka vloženia rozpernej kotvy do predvŕtaných otvorov

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka montáže zapustenia rozperných kotiev

Zostávajúci priestor po rozperných kotvách sa vyplní izolačným materiálom – je neprípustné tento otvor vypĺňať tmelom.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Zátka pre zapustenú montáž rozperných kotiev

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Vložená zátka z minerálnej vlny eliminuje tepelné mosty od rozperných kotiev

 

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline