Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Minerálna izolácia

Tepelno-izolačné vlastnosti materiálu

Na tepelno-izolačné vlastnosti materiálu vplýva nielen súčiniteľ tepelnej vodivosti - LAMBDA, no dôležitá je aj hrúbka izolačného materiálu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ƛ (lambda)

Pre kvalitu zateplenia nie je dôležitý len rozmer izolačnej vrstvy, ale aj jej schopnosť tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje súčiniteľem tepelnej vodivosti ƛ (lambda). Štruktúra niektorých materiálov skrátka spôsobuje, že izolujú v rovnakej hrúbke lepšie ako iné. Čím je hodnota súčiniteľe nižšia, tým sú izolačné schopnosti materiálu lepšie.

Hrúbka izolačného materiálu

Presnú hrúbku izolačného materiálu na každú stavbu by mal posúdiť a navrhnúť odborník individuálne a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na finálnu energetickú hospodárnosť budovy. Za vyhovujúce sa považujú budovy v kategóriách energetických tried A = mimoriadne úsporná a B = úsporná. Minimálna požadovaná hodnota je stanovená normou. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť: bežný štandard alebo nízkoenergetický, prípadne energeticky pasívny dom. V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 14 cm a podľa skúseností býva v tomto rozmere väčšinou efektívna.

Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí. Pri izolácii s hrúbkou pod 10 cm môže byť teplota vnútorného povrchu obvodovej steny v zimnom období príliš nízka a môže na nej kondenzovať vlhkosť.

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline