Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Prečo si vybrať SMARTwall balík

  • kvalitné, výrobcom odskúšané riešenie - vzájomné odskúšané komponenty sú nastavené na podporu výhod minerálnej fasádnej dosky s povrchovou úpravou.
  • dodanie balíka od jedného dodávateľa
Tepelno izolačné vlastnosti materiálu (LAMBDA 0,035)

Vplyv na tepelno-izolačné vlastnosti materiálu má koeficient prestupu tepla – LAMDBA a dôležitá je aj hrúbka izolačného materiálu

Koeficient prestupu tepla ƛ (lambda)

Pre kvalitu zateplenia nie je dôležitý len rozmer izolačnej vrstvy, ale aj jej schopnosť tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje koeficientom prestupu tepla ƛ (lambda). Štruktúra niektorých materiálov skrátka spôsobuje, že izolujú v rovnakej hrúbke lepšie ako iné.Čím je hodnota koeficientu nižšia, tým sú izolačné schopnosti materiálu lepšie.

Hrúbka izolačného materiálu

Presnú hrúbku izolačného materiálu na každú stavbu by mal posúdiť a navrhnúť odborník individuálne a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na finálnu energetickú hospodárnosť budovy. Za vyhovujúce sa považujú budovy v kategóriách energetických tried A = mimoriadne úsporná a B úsporná. Minimálna požadovaná hodnota je stanovená normou. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť: bežný štandard alebo nízkoenergetický, prípadne energeticky pasívny dom. V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 14 cm a podľa skúseností býva v tomto rozmere väčšinou efektívna. Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí. Pri izolácii s hrúbkou pod 10 cm môže byť ová teplota vnútorného povrchu obvodovej steny v zimnom období príliš nízka a môže na nej kondenzovať vlhkosť. 
Úspora času a peňazí

Vďaka rýchlejšej aplikácii a jednoduchšej manipulácii, prinášajú produkty  SMARTwall všetkým - realizátorom aj investorom jednoznačné skrátenie celkového času realizácie zatepľovacích prác,a zároveň zaujímavú úsporu použitého lepidla a stierkovacej hmoty.
Rýchla aplikácia

Povrchová úprava produktov SMARTwall skracuje čas nanášania lepidla aj výstužnej vrstvy a zároveň umožňuje vynechať niektoré technologické prestávky, ktoré je štandardne nutné dodržať pri aplikácii výrobkov z kamennej minerálnej vlny.

Rýchlejšia realizácia prác

bez porušenia technologických a aplikačných podmienok je vďaka izolačným doskám SMARTwall možné znížiť celkový čas zatepľovacích prác. Navyše je tiež možné skrátiť nevyhnutný čas prác a zásahu do vášho súkromia pracovníkmi realizačných firiem na vašom dome/byte.

Nižšie náklady za prenájom lešenia

Kratší čas zatepľovacích prác sa odzrkadlí/prejaví aj na zníženom počte dní potrebných na prenájom lešenia.

Finančná úspora plynúca z nižšej spotreby lepidla

Povrchová úprava zníži pri výrobkoch SMARTwall spotrebu lepidla a aj armovacej zmesi oproti štandardným produktom na báze kamennej minerálnej vlny približne o 30%. Výsledok zistený pri interných testoch aplikácie dosiek na stenu spoločnosťou Knauf Insulation.

Nižšie obstarávacie náklady na lepidlo

Vďaka nižšej spotreby lepidla sa znížia celkové náklady na nákup lepiacej a armovacej hmoty.

Rýchlejšia aplikácia

Nižšia spotreba lepidla priamoúmerne skracuje čas aplikácie dosiek na fasádu a taktiež prípravy lepiacej zmesi,čo znižuje celkový čas realizácie zateplenia.

Nižšia celková váha systému

Nižšia spotreba lepidla znižuje celkovú hmotnosť zatepľovacieho systému, vďaka čomu zatepľovací systém zaťažuje konštrukciu stavby v menšej miere.

Jednoduchšia manipulácia

Tenký film povrchovej úpravy na jednej alebo obidvoch stranách SMARTwall znižuje jej prašnosť. S doskou sa jednoduchšie manipuluje a  ľahšie sa reže. Povrch dosky je kompaktnejší a oveľa príjemnejší na dotyk, čo prináša realizátorom úplné nový pocit pri práci s izoláciami z kamennej minerálnej vlny.

Zvýšená priľnavosť lepidla k izolantu

Vyššia celková pevnosť systému

Jednoduchšia aplikácia lepidla
Nižšia prašnosť

Vďaka povrchovej úprave sa znižuje celková prašnosť povrchu izolačných dosiek SMARTwall.

Jednoduchšia manipulácia

Príjemnejšie na dotyk

Jednoduchšie nanášanie lepidla

Menej prašný povrch mienrálnych dosiek SMARTwall zjednodušuje nanášanie lepidla. Lepidlo sa na povrch so zníženou prašnosťou nanáša len v jednej vrstve bez predchádzajúcej penetrácie.

Produkty SMARTwall FKD N  pre rodinné domy:

SMARTwall N C1

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline