Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Prečo zatepliť

V súčasnosti už nikto nepochybuje o dôvodoch zatepľovania budov.

Ekonomické dôvody

 1. Zvýšenie energetickej efektívnosti -  až 50 % zníženie spotreby tepla na vykurovanie, nižšie účty za energie
 2. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Technické dôvody

 1. Ochrana konštrukcie budovy, zvýšenie životnosti budovy
 2. Predĺženie životnosti obvodového plášťa o 25 rokov
 3. Zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií
 4. Odstránenie zatekania do obvodových plášťov
 5. Zamedzenie vzniku korózie v spojoch panelov
 6. Odstránenie kondenzácie vodných pár v stene
 7. Zachovanie priepustnosti pre vodnú paru
 8. Ochrana pred šírením požiaru

Zdravotné dôvody

 1. Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri aj v letnom období
 2. Zlepšenie akustickej pohody v dome
 3. Odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcich sa najmä plesňami
 4. Zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty
 5. Zlepšenie komfortu bývania a zdravia užívateľov budovy
 6. Zníženie emisií CO2

Estetické dôvody

 1. Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

Pri zatepľovaní obvodových stien uvažujeme o niekoľkých možnostiach zateplenia:

V novostavbách je možné použiť najširšiu škálu alternatív zateplenia:
Rôzne varianty sendvičových konštrukcií
Kontaktné zatepľovacie systémy
Prevetrávaný zatepľovací systém

Pri rekonštrukciách je možné použiť dodatočné zateplenie:
Kontaktný zatepľovací systém
Prevetrávaný zatepľovací systém

V historických objektoch je niekedy nutné pristúpiť k aplikácii vnútorného zateplenia.
 

Najrozšírenejší spôsob zatepľovania je kontaktný zatepľovací systém, na ktorý sú vhodné výrobky z kamennej minerálnej vlny.
Sklená minerálna izolácia je vhodná pre aplikáciu do prevetrávaných fasád alebo ľahkých plášťov.

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline