Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Výhody minerálnej vlny

Minerálna izolácia má výborné tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti.

Požiarna bezpečnosť

nehoriMinerálna vlna je vyrobená  prevažne z nerastných surovín, ktoré sú vo vysokej miere nehorľavé. Rovnako aj výrobky na tejto báze sú nehorľavé a odolávajú vysokým teplotám, čím účinne zabraňujú šíreniu požiaru po konštrukcii a takto prispievajú k zvyšovaniu pasívnej požiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa legislatívnych predpisov o požiarnej bezpečnosti stavieb je pri dodatočnom zatepľovaní budov v kontaktných zatepľovacích systémoch nutné  od 22. metra výšky (od 8. poschodia) budovy použiť nehorľavý materiál  -  zaradený v triede reakcie na oheň A 1. Okrem toho je minerálna vlna požadovaná pri zatepľovaní horľavým materiálom v podobe požiarnych zábran so šírkou aspoň 20 cm nad každým podlažím s otvormi (oknami), ale aj zvislých zábran na nárožiach budovy a ďalších miestach, na bočné steny a vodorovné konštrukcie balkónov a lodžií, vonkajšie obvodové steny únikových ciest a dverí a ďalšie, a to bez ohľadu na hrúbku tepelného izolantu alebo výšku stavby.

Akustické vlastnosti

tlmiVláknitá, otvorená štruktúra materiálu zabezpečuje vynikajúce vlastnosti z hľadiska pohlcovania hluku, pretože vo svojich medzivláknových priestoroch takmer celkom utlmí dopadajúcu zvukovú energiu. Výber izolačného materiálu pri zateplení fasády kontaktným zatepľovacím systémom má veľký vplyv na celkové zvukovo-izolačné vlastnosti celej steny. Nevhodne zvolený materiál na báze penových materiálov môže zhoršiť nepriezvučnosť obvodovej steny aj o 10 dB. Izolácia na báze kamennej minerálnej vlny, konkrétne fasádna doska s povrchovou úpravou SMARTwall alebo štandardná doska FKD S, naopak dokáže v ideálnych podmienkach zvýšiť nepriezvučnosť obvodovej steny až o 10 dB.

Priedušnosť materiálu

dychaPretože minerálna vlna má vláknitú štruktúru, dokáže výborne prepúšťať vzduch a vlhkosť v podobe vodných pár. Vďaka hydrofobizačným prvkom (hydrofobizačné prísady – oleje, zamedzujúce viazaniu vlhkosti na vlákna) len v zanedbateľnej miere zadržiava  vlhkosť z prenikajúceho vzduchu a taktiež nenasiakne vlhkosťou z okolitých materiálov. Je dôležité vedieť, že v kontaktných zatepľovacích systémoch je potrebné minerálnu vlnu kombinovať s materiálmi, ktoré nebudú brániť prenikaniu vlhkosti cez celú štruktúru zatepľovacieho systému, teda materiálmi s nízkym difúznym odporom.

Tepelno-izolačné vlastnosti

izolujeMinerálna vlna má veľmi nízku tepelnú vodivosť, preto výborne tepelne izoluje a znižuje možné tepelné straty. Nízka tepelná vodivosť je spôsobená ideálnym pomerom stojatých molekúl vzduchu a minerálnych vlákien.

Ekologické hľadisko

ekologickePri výrobe izolácií sa používajú prírodné a recyklovateľné materiály, čím sa znižuje dopad na životné prostredie. Minerálne vlákna sú biologicky odbúrateľné, to znamená, že nemajú žiadny vplyv na živé organizmy a ani na životné prostredie. Výroba minerálnych vlákien a aj samotné produkty spĺňajú prísne kritériá európskych hygienických  noriem.

Dlhá životnosť minerálnej vlny (pri správnej aplikácii)

Minerálna vlna si trvalo zachováva všetky svoje originálne vlastnosti. Vďaka precíznemu výrobnému procesu a vstupným surovinám na prírodnej báze (čadič a dolomit) je minerálna vlna odolná voči starnutiu, korózii či degradácii. Dôkazom toho je výroba izolačných materiálov v novobanskom závode, ktorá funguje viac ako pol storočia.

Trvalý tvar a rozmer

Minerálne izolácie majú takmer nulovú tepelnú rozťažnosť, teda zmeny teplôt nespôsobujú žiadne tvarové zmeny. Táto vlastnosť zamedzuje vzniku tepelných, zvukových a požiarnych mostov.


Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Minerálna izolácia SMARTwall má lambdu λD od 0,034 W/m.K, ktorá patrí medzi najlepšie na trhu.
Vlastnosti dôležité pre samotnú aplikáciu, ale nielen pre ňu...

Prispôsobivosť lokálnym nerovnostiam

Optimálna tuhosť dosiek na báze kamennej minerálnej vlny (SMARTwall S C1, SMARTwall N C1 alebo štandardná FKD S Thermal doska)  zabezpečuje to, že sa doska dokáže prispôsobiť lokálnym nerovnostiam na fasáde. Nerovnosti ako zvýšená zrnitosť podkladu sa môžu eliminovať tým,  že sa vtlačia do poddajnej vrstvy izolačného materiálu.

Tesné doliehanie spojov dosiek

Izolačné dosky na báze kamennej minerálnej vlny je možné spájať tak, aby nedošlo k vzniku netesností vo vodorovných alebo zvislých špárach. Toto je možné dosiahnuť iba pri vláknitých izolantoch, pretože poddajné vlákna na hranách dosiek sa medzi sebou previažu a spoja, čím dokážu eliminovať prípadné nerovnosti rezaných hrán alebo podkladu.

Dostatočne pevné izolačné dosky

Izolačné dosky z kamennej minerálnej vlny sú dostatočne pevné na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch a na 100 % vyhovujú prísnym požiadavkám európskych noriem na výrobu minerálnych izolantov, ale aj európskym predpisom na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. Výrobky spĺňajú a väčšinou prekračujú predpísané hodnoty pevnosti v tlaku, pevnosti v ťahu, ale aj pevnosti v šmyku. 

Zvýšená odolnosť voči prerazeniu

Výrobky na báze kamennej minerálnej vlny určené pre kontaktné zateplenie SMARTwall S C1, SMARTwall N C1 vykazujú v kombinácii so súvrstvím výstužnej vrstvy (armovacie lepidlo, výstužná mriežka/sieťka) a povrchovej úpravy ETICS (finálna povrchová úprava) zvýšenú odolnosť voči prerazeniu ako väčšina materiálov ma penovej báze.

Nezabudnite si pozrieť TIPY A RADY pri zatepľovaní fasády:

1. Príprava podkladu

2. Založenie systému

3. Lepenie izolácie

4. Kotvenie rozperných kotiev

5. Základná výstužná vrstva

6. Prevedenie finálnej povrchovej úpravy

7. Kontrola


Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline