Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zateplenie strechy

Ploché strechy

Pri komplexnej obnove budovy je potrebné znížiť energetické straty plochej strechy.
Riešenie pre ploché strechy na báze minerálnych izolácií s dokonalým prevedením má niekoľko výhod, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu bývania obyvateľov.

 • Tepelnoizolačné vlastnosti pre zabezpečenie optimálnej klímy, a to aj pre byty na najvyššom poschodí:

  A) Udržiavanie tepla v zimnom období – minerálna vlna totiž zabraňuje prestupu tepla z interiéru do exteriéru.
  B) Zamedzenie prehrievania v lete – minerálna vlna pohlcuje značnú časť tepla a tak zamedzí jeho preniknutiu do interiéru.
 • Strecha s výbornou zvukovou izoláciou – vláknitá štruktúra a optimálna hustota minerálnej vlny zamedzia prenikaniu nežiaduceho hluku z exteriéru.
 • Voduodvádzajúci strešný plášť – s použitím minerálnej vlny zabezpečí optimálny sklon na odvod dažďovej vody. Strechu tak chráni pred dlhodobým státím dažďovej vody na jej povrchu.
 • Strecha s požadovanou požiarnou odolnosťou – minerálna vlna je nehorľavý materiál, ktorý prispieva k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti obyvateľov.
 • Dostatočne únosná a mechanicky pevná strecha – pre potreby jej prípadnej údržby, alebo aj občasného užívania (s príslušnou povrchovou úpravou).

Typy plochých striech:

1. BEZÚČELOVÁ PLOCHÁ STRECHA

Tam, kde je predpokladaný pohyb len za účelom revízie zariadení umiestnených na streche, sa neočakáva vyššie zaťaženie konštrukcie strešného plášťa.

ODPORÚČANÁ SKLADBA KNAUF INSULATION:*

 • SMARTroof Base / 200mm
 • SMARTroof Top / 80mm

*Odporúčané skladby izolácií pre ploché strechy z pohľadu ekonomickej efektívnosti a v súlade s tepelnotechnickými a pevnostnými požiadavkami.

2. ÚČELOVÁ PLOCHÁ STRECHA

Tam, kde je možnosť využitia strechy ako terasy, resp. pochôdznej plochy, roznášaciu vrstvu tvorí poter a následne dlažba alebo iná povrchová úprava.

ODPORÚČANÁ SKLADBA KNAUF INSULATION:*

 • SMARTroof Thermal / 200mm
 • SMARTroof Top / 80mm

*Odporúčané skladby izolácií pre ploché strechy z pohľadu ekonomickej efektívnosti a v súlade s tepelnotechnickými a pevnostnými požiadavkami.

Obe riešenia plochých striech môžeme kombinovať vytvorením spádu izoláciou:

Špeciálna skladba rezaných spádových dosiek na báze minerálnej vlny SMARTroof Top 1 CTF a SMARTroof Top 2 CTF zabezpečuje správne odvedenie vody do príslušných žľabov alebo vpustov. Spádovanie plochej strechy v úrovni izolácie, na báze minerálnej vlny, má v porovnaní so spádovaním v konštrukcii mnoho výhod:

 • flexibilný systém,
 • zvyšovanie izolačných vlastností strešnej konštrukcie použitím spádovej vrstvy,
 • nižšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie – nižšie náklady na nosnú konštrukciu,
 • nižšia pracnosť pri realizácii,
 • univerzálne riešenie pre rôzne druhy striech.
Vytvorení spádu izoláciou

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline