Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zateplenie suterénu

Ďalší priestor v bytovom dome, ktorý si vyžaduje zateplenie, je strop nevykurovaných skladovacích priestorov, pivníc, garáží. Najčastejšie sú tieto miesta neizolované a nevykurované, a to spôsobuje prestup teplého vzduchu smerom z vyšších vykurovaných poschodí. Skúsenosť s tým majú predovšetkým byty na prízemí.

Hlavné výhody zateplenia:

  • Zlepšenie tepelného komfortu v miestnostiach nad nevykurovanými priestormi.
  • Zníženie energetických strát a nákladov na prevádzku.
  • Zlepšenie akustických vlastností pomocou vláknitej štruktúry a optimálnej hustoty materiálov, ktoré zamedzia prenikaniu nežiaduceho hluku zo suterénov.

Pre zateplenie stropov suterénov ponúkame dve možnosti:

A) Povrchovo upravené lamely z minerálnej vlny so zrezanými hranami CLT C1

Izolácia stropu s použitím povrchovo upravenej lamely so zrezanými hranami
je vhodná na aplikáciu v členitých priestoroch (rozvody TUV, elektriny, ...).

Realizácia zateplenia
Realizácia zateplenia
Realizácia zateplenia
  • Knauf Insulation CLT C1 je lamela z minerálnej vlny, jednostranne povrchovo upravená z pohľadovej strany so zrezanými hranami po obvode pod uhlom 45°. Lamely sa lepia na vnútorné steny a nie je potrebné ich mechanicky kotviť k podkladu (podklad však musí byť súrodý), čo urýchľuje čas aplikácie. V priestoroch, ako sú spojovacie chodby, spoločné priestory, kde je zvýšený nárok na estetiku, je možné na povrch izolácie naniesť farbu. Ak povrch stropu nie je dostatočné rovný, lamela umožní jeho optické „zarovnanie“ vďaka skosenej hrane po obvode.
  • Chráni konštrukciu stropu v prípade vzniku požiaru. Požiadavky ohľadom odolnosti voči ohňu závisia od druhu a výšky budovy, jej požiarnej záťaže a od iných technických podmienok. Minerálna vlna je výbornou izoláciou voči ohňu a chladu. V porovnaní s inými tepelnými izoláciami, minerálna vlna má vysokú teplotu tavenia vlákien, ktorá je viac ako 1000 °C. To znamená, že neprispieva k šíreniu požiaru a zároveň zvyšuje požiarnu odolnosť stropných a nosných konštrukcií, na ktorých je použitá.
  • Efektívna akustická izolácia. Vďaka vláknitej štruktúre a optimálnej hustote, minerálna vlna Knauf Insulation zvýši vzduchovú nepriezvučnosť a zlepší akustický komfort. V priestore, nad ktorým sa nachádza, pohltí dopadajúci hluk.

B) drevovláknitá doska HERAKLITH

Heraklith dosky vznikajú spojením drevených vlákien s minerálnym spojivom (Heraklith C). Zahŕňajú všetky ideálne vlastnosti dreva. Sú ľahké, funkčné, pritom majú všetky vlastnosti prírodného materiálu. V kombinácii s minerálnou izoláciou (Tektalan) resp. EPS (Heratekta) dochádza k spojeniu mechanickej odolnosti materiálu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, k zvýšeniu požiarnej odolnosti a akustickému komfortu (Tektalan).

Izolácia stropov s drevovláknitými doskami Heraklith je vhodná na aplikáciu, pri ktorej je zvýšené riziko poškodenia stropov, pretože doska má vynikajúcu mechanickú odolnosť. Taktiež má zaujímavý vzhľad povrchu a je možné ju dodať v rôznych farebných variáciách.

Heraklith

Technické rozvody

Heraklith

Po zateplení konštrukcií s najväčšími tepelnými únikmi je potrebné uvažovať aj o izolácii rozvodov vykurovacích systémov a teplej vody. Viac ako 80 % dĺžky rozvodov teplej vody a média na vykurovanie v bytových domoch totiž prechádza nevykurovanými priestormi. Významná úspora sa však dá dosiahnuť aj výmenou starej izolácie za novú, s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Riešením pre izoláciu potrubí v bytových domoch sú skruže z minerálnych vlákien, ktoré navyše zabezpečia najvyššiu ochranu v prípade požiaru v núdzových únikových trasách a vďaka svojej nízkej hrúbke aj úsporu priestoru.

HPS 035 AluR

Izolácii rozvodov vykurovacích systémov

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline