Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zatepľovanie bytového domu krok za krokom 2. časť

Výber stavebnej firmy – 2. časť

Zatepľovanie bytových domov je dôležitou súčasťou celkovej obnovy budov. Prináša mnoho výhod, je to však zložitý proces, ktorého úspech závisí na niekoľkých dôležitých rozhodnutiach. Máme pre vás pár tipov, ako urobiť tie správne.

Komplexná obnova vyžaduje výraznejšie vstupné investície, efekt je však okamžitý a návratnosť pomerne rýchla. K získaniu všetkých týchto benefitov už potrebujete len správny postup, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám.


3. krok – Výber projektanta a stavebnej firmy

zateplovanie-bytvov-vyber

Pre stavebné úpravy bytového domu je potrebné vybrať projektanta, vypracovanie projektu a odborného posudku a systémových porúch. Osvedčenou cestou k výberu realizačnej stavebnej firmy je výberové konanie, pri ktorom sa hodnotia ponuky viacerých subjektov. Výberová komisia, ktorej zloženie si určia vlastníci bytov, by nemala brať do úvahy len požadovanú cenu za projekt, ale aj dobré meno firmy. Prvoradým kritériom by mala byť licencia, ktorá potvrdí, že zhotoviteľ bude používať zatepľovací systém s Osvedčením TSÚS (Technického skúšobného ústavu stavebného). Rozhodne sa oplatí preveriť si referencie budúceho zhotoviteľa, prípadne sa presvedčiť priamo pri realizácii podobnej stavby, s akými ľuďmi a prostriedkami bude vašu stavbu realizovať. Jeho skúsenosti sú najväčšou zárukou budúcej kvality. Kvalitnú firmu vám môže odporučiť aj výrobca zatepľovacích systémov.


Podľa čoho hľadať stavebnú firmu na zateplenie?

    dohoda
  • Preverte si referencie minimálne za posledné tri roky z podobných stavieb. Odporúčame osobne si overiť kvalitu prác ukončených a rozpracovaných zákaziek (papier často znesie veľa).
  • Cena – je veľmi dôležitá, ale nemala by byť rozhodujúca. Platí zásada: dohodnuté jednotkové ceny a rozsah prác by mali byť kedykoľvek kontrolovateľné. Dôvodom na zmenu ceny môže byť preukázateľný výrazný nárast cien materiálu napr. o viac ako 5 %.
  • Platobné podmienky a finančná stabilita – platí zásada „žiadna záloha, platby len za riadne vykonané práce“. Zámienka, že záloha slúži na nákup materiálu je neopodstatnená, lebo serióznym firmám dáva dodávateľ materiál na faktúru s požadovanou splatnosťou. Dôležité je v zmluve zakotviť možnosť takzvaného zádržného, čo znamená, že realizačnej firme vyplatíte napríklad 5 % z celkového rozpočtu až po odstránení všetkých závad a nedokončených prác.
  • Licencia a osvedčenie Technického skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) na zatepľovací systém. Licenciu vydáva TSÚS ako nezávislá právnická osoba, ktorá osvedčuje, že fi rma má predpoklady vykonávať zatepľovanie fasád.
  • Technické a personálne zázemie – kvalitná robota sa dá urobiť len s kvalitne zaškolenými pracovníkmi, ktorým sa chce a vedia robiť s kvalitným náradím.
  • Lehota výstavby a komplexnosť dodávky – rekonštrukcia domu znamená dočasné obmedzenie pre obyvateľov domu, preto by mala byť čo najkratšia. Taktiež práce súvisiace so zateplením by mal zabezpečovať hlavný zhotoviteľ (klampiarske práce, úprava bleskozvodu, sanácia balkónov a lodžií a pod.) tak, aby sa záruka vzťahovala na jedného zhotoviteľa.
  • Medzi kritériá by mala byť zaradená aj dĺžka záruky. V prípade kombinácie dlhej záruky s nízkou cenou však môže záruka ľahko presiahnuť životnosť firmy. Každopádne by mala byť záruka zaradená medzi podmienky uzavretia zmluvy o dielo, obvyklá doba je päť rokov.

Pozrite si aj 3. časť - Čo má obsahovať projekt a výber materiálu

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline